Facebook Facebook

 

 

 

Kursy przygotowawcze

 

English preparation and Foundation programmes

Kursy przygotowawcze zaprojektowane zostały specjalnie dla studentów zagranicznych. Doskonalą one umiejętności komunikacji w języku angielskim, techniki uczenia się oraz dają podstawy wiedzy z dziedzin, które kandydat planuje studiować. Kursy te są pierwszym etapem nauki dla osób, które mają potrzebę uzupełnienia wiedzy oraz tych, którzy zostali przyjęci na studia warunkowo. 

 

Na szczególną uwagę zasługuje kurs Pre-Sessional English Language & Communication Skills. Ten wakacyjny, 10 tygodniowy kurs angielskiego pomaga w poznaniu słownictwa potrzebnego na studiach, osłuchania się z językiem i usprawnienia komunikacji, ale też nabrania pewności siebie i rozpoczęcia studiów bez obawy 'jak sobie poradzę z nauką po angielsku'.

 

 

BPP School of Foundation and English Language Studies

 

 

Studia licencjackie

 

Undergraduate programmes

Wszystkie programy studów licencjackich trwają 3 lata, każdy rok w podziale na 3 semestry. Istnieje możliwość przyspieszenia nauki poprzez zaliczenie 3 semestrów w roku, co skróci okres nauki do 2 lat. 

 

 

BPP Business School

 

BPP Law School

 

BPP School of Health

 

Studia magisterskie i podyplomowe

 

Postgraduate programmes

Wszystkie studia magisterskie trwają 1 rok, przy czym mogą być rozszerzone o dodatkowe programy. Istnieje możliwość zapisania się na dwulentni Extended Masters Programme , z czego pierwszy rok poświęcony jest na doskonalenie umiejętności językowych.

Dodatkową opcją na niektórych kierunkach magisterskich jest program przygotowania do pracy połączony z praktykami zawodowymi - Academic and Career Skills Module with Work Placement .

 

 

BPP Business School

 
 

BPP Law School

 

Kwalifikacje zawodowe

 

Professional qualifications

 

BPP Business School

 

BPP Law School