Facebook Facebook

 


 

Kurs języka angielskiego w BPP University był naprawdę bardzo przydatny. Pozwolił mi na osłuchanie się z prawdziwym angielskim. Początkowo było mi ciężko przestawić się ze szkolnego angielskiego rodem z BBC na ten, różnorodnym pod względem akcentów z całego świata, panujący w Londynie. Po kursie, przewidziany jest egzaminy składający się z 4 części: pisanie, czytanie, słuchanie oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej na dowolny, wybrany przez siebie temat. Aby automatycznie dostać się na studia licencjackie należy zdać te egzaminy na minimum 40%. Egzamin sam w sobie jest dość trudny, aczkolwiek po 3-miesiecznym kursie i dostosowywaniu się do zaleceń tutora nie stanowi on problemu. Aczkolwiek mówi się, że egzamin w BPP jest nieco trudniejszy od IELTSa. Ponadto, nauczyciele kładą duży nacisk na pisanie wypracowań. W trakcie kursu odbywają się również klasowe wycieczki do ciekawych miejsc w Londynie (raz na dwa tygodnie). Kurs szczególnie pomógł mi w poprawie mówienia po angielsku i samym osłuchaniu się z językiem. Ponadto, poznałem ciekawe metody na pisanie wypracowań akademickich, które niejednokrotnie wykorzystywałem w trakcie moich studiów licencjackich. Kurs języka angielskiego w BPP University poleciłbym wszystkim przyszłym studentom, którzy mają wątpliwości co do swojej znajomości języka, szczególnie zwróciłbym uwagę na pisanie, które jest niezbędne na studiach wyższych.

Obecnie studiuję International Commercial Law (Międzynarodowe prawo handlowe). Na pierwszym roku mamy 4 przedmioty (Criminal Law, Contract Law, Constitutional and Administrative Law, English Legal System and Skills). Na studiach są trzy rodzaje zajęć: wykłady ang. lectures; workshops (zajęcia w większych grupach, nieobowiązkowe), tutorials (zajęcia obowiązkowe, w mniejszych grupach). Jest dość sporo nauki, jednakże bez problemu można połączyć pracę na pół etatu ze studiowaniem. BPP University stawia na praktykę, uczymy się rzeczy tylko tych, które przydadzą nam się w pracy zawodowej. Wykładowcy są bardzo przyjaźni i mile nastawieni do studentów. Każdy semestr kończy się egzaminami, które trzeba zaliczyć na minimum 40%. Również biuro karier wśród studentów cieszy się dużym zainteresowaniem. Pomaga ono w określaniu swoich celów zawodowych, poszukiwaniu pracy/praktyk, pisaniu CV.

Bartosz Gorczak
BPP University, Law School, LLB International Commercial Law

 


Kilka lat temu studiowałam na uczelni w Polsce, a obecnie studiuję w BPP University w Wielkiej Brytanii. Daje mi to możliwość porównania obu systemów i otwarcie mogę przyznać, że z wielką przewagą dla studiów w UK. Dotyczy to wielu aspektów: kultury i stylu nauki, relacji student-profesor i przede wszystkim koncentracji brytyjskich wykładowców na doskonaleniu naszych umiejętności praktycznych, a nie wklepywaniu teorii. Dużym atutem studiów w BPP jest też biuro karier, które pomaga studentom zaplanować ścieżkę kariery oraz w proszukiwaniu pracy. Prywatnie bardzo ważnym dla mnie aspektem jest poziom i styl życia w Londynie. Bez problemu łączę studia z pracą, żyjąc przy tym na dobrym poziomie, o czym nie było mowy podczas studiów w Polsce. Naukę można finansować za pomocą specjalnej pożyczki studenckiej. Mam znajomych, którzy już ukończyli studia i spłacają pożyczkę, ale miesięczna rata jest tak mała, że nie ma żadnego wpływu na ich sytuację materialną.

Marzena Wajda
BPP University, Business School, BSc (Hons) Business Management

 


 

 

Adrian Trojanowski
BPP University, Business School, BSc (Hons) Business Management with Finance

 


 


Marzena Wajda
BPP University, Business School, BSc (Hons) Business Management
t