Facebook Facebook

BPP University to jedna z czołowych prywatnych uczelni brytyjskich, kształcących przyszłych profesjonalistów w obszarach związanych z biznesem, w tym: w finansach, rachunkowości, zarządzaniu, marketingu, prawie oraz w dziedzinach związanych z ochroną zdrowia i medycyną. BPP University wyróżnia to, że oprócz nadawania tytułów akademickich koncentruje się przede wszystkim na dostarczeniu studentom jak najbardziej aktualnej wiedzy i doskonaleniu umiejętności zgodnych z potrzebami biznesu i pracodawców.

 


BPP University prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe na wydziałach: